DingDaLoceng #41 Berusia 50

by | Aug 6, 2023 | DingDaLoceng | 0 comments

Apabila kita semakin tua, keadaan fizikal kita akan mengalami perubahan. Apa yang kita boleh lakukan pada masa lalu, kini mungkin terasa sukar dan kurang bersemangat. Apakah perbezaan yang kita alami bila memasuki usia pertengahan?

[ratings]

Follow me on:

👋 Clubhouse @JohnOng

👋 Penang Hokkien Podcast House

👋 Global Hokkien Speakers House

TikTok (PGHK) @PenangHokkien

TikTok (John’s) @John.Ong

Twitter (PGHK) @PenangHokkien

Twitter (John’s) @JohnOng

Instagram (PGHK) @PenangHokkien

Instagram (John’s) @John.Ong

Watch this episode on YouTube:

(((DOWNLOAD AUDIO FILE)))

0 Comments